Home        My o nás        Realizované projekty        Kontaktujte nás       

SEO a SEM optimalizace

Ani nejkrásnější a nejdokonalejší web Vám sám o sobě nepřinese úspěch, pokud k němu návštěvníci nenajdou cestu. Jistě, kvalitní web je základem úspěchu. Je třeba však pečovat o to, aby byl na internetu dobře viditelný, a aby si zákazníci mezi weby nabízejícími stejné zboží či služby vybrali právě ten Váš.

   Proč se obrátit na nás?
Do internetového marketingu v zásadě můžete nainvestovat prakticky neomezené prostředky, aniž by to přineslo jakýkoli efekt. Leckteré firmy, které se zabývají internetovými službami, Vám naslibují hory/doly, s jednou malou podmínkou: "... když se to povede..."
Oproti tomu existují metody, které nemusí být extrémně nákladné a zároveň lze jejich efektivitu naprosto přesně změřit. Nabízíme Vám služby SEO optimalizace a SEM marketingu s přesně definovanými cíli a výsledky. Garantujeme jejich dosažení.

  SEO a SEM ve 4 krocích
Analýza
Analýza se zaměřuje především na kvalitu technického a obsahového řešení webu, použití klíčových slov, zpětných odkazů, registrace v portálech, katalozích a vyhledávačích a v neposlední řadě i na dosahované pozice v porovnání s konkurencí.
Výstupem analýzy jsou přesně pojmenované problémy, které brání lepší hledatelnosti webu a konkrétní metody a cesty, které by vedly k lepším výsledkům

Projekt a smlouva
Na základě provedené analýzy Vám nabídneme SEO a SEM aktivity, které zlepší hledatelnost Vašeho webu. Společně stanovíme konkrétní cíle. Uzavřeme smlouvu, jejíž součástí bude i podmínka dosažení dohodnutých cílů.

Průběh optimalizace a kampaní,  průběžné hodnocení
Během kampaní i optimalizace dochází k průběžnému hodnocení dosažených výsledků. Klient může prostřednictvím on-line přístupu kdykoli sledovat průběh kampaní a mít přehled o jejich efektu.