Home        My o nás        Realizované projekty        Kontaktujte nás       

Poradenství, bezpečnostní audit

Jste si opravdu jistí, že pro bezpečnost svých dat děláte maximum? Jsou Vaše firemní i osobní data bezpečně chráněna jak před technikou chybou tak před cíleným útokem? Víte, že každý počítač připojený k internetu se několikrát denně stává terčem útoku? Dle aktuálních průzkumů je až 92 % počítačů proti takovému nebezpečí nedostatečně chráněno a jejich data mohou být kdykoli ztracena nebo zneužita.

Nabízíme komplexní řešení pro maximální bezpečí osobních i firemních dat. Díky spolupráci s předními světovými výrobci síťových produktů máme k dispozici nejnovější know-how v oblasti zabezpečení počítačů a sítí.

   V této oblasti Vám můžeme nabídnout následující služby:
  bezpečnostní audit Vašich IT systémů
odrazka  návrh řešení elektronické bezpečnostní politiky
odrazka  komplexní zabezpečení Vaší sítě, dodávka bezpečnostního HW a SW
odrazka  bezpečnostní monitoring Vaší sítě
odrazka  zálohování dat, obnova dat, bezpečné uložení záložních médií

  Bezpečnostní audit Vašich IT systémů
Na Vaše přání provedeme komplexní bezpečnostní audit Vašich IT systémů jak z hlediska rizik spojených s technickým selháním, tak z hlediska ochrany proti náhodným i cíleným útokům.
Dle aktuálních statistik je až 92% počítačů připojených k internetu nedostatečně chráněno, a tak se dá říci, že v nich uložená a zpracovávaná data jsou více či méně veřejně k dispozici. V rámci bezpečnostního auditu podrobně zanalyzujeme Vaše IT zázemí, odhalíme bezpečnostní chyby a slabiny a v rámci návrhu nové bezpečnostní politiky navrhneme řešení, které zabezpečí Vaši síť v souladu s nejnovějším know-how v této oblasti.
Máte zájem o bezpečnostní audit Vaší sítě? Uvítali byste odborný návrh komplexní elektornické bezpečnostní politiky pro Vaši organizaci? Kontaktujte nás!

sipka  Návrh e-bezpečnostní politiky
Výstupem bezpečnostního auditu Vaší sítě je komplexní zpráva, která obsahuje nejen podrobný popis současné situace, ale především návrhy řešení jednotlivých rizikových míst a doporučení pro další rozvoj. Na Vaše přání může být výstupní zpráva z bezpečnostního auditu doplněna o zpracování komplexní e-bezpečnostní politiky. Jde o dokument, který stanoví pravidla pro užívání IT prostředků ve Vaší organizaci tak, aby byla minimalizována naprostá většina bezpečnostních rizik. Návrh obsahuje i metodiku kontroly dodržování doporučovaných pravidel a jejich efektivity.

sipka  Komplexní zabezpečení sítě
Díky spolupráci s předními světovými výrobci síťových bezpečnostních prvků máme k dispozici nejnovější know how z oblasti zabezpečení IT prostředků. Na Vaše přání zrealizujeme komplexní řešení bezpečnosti Vaší sítě. Zpravidla tento proces zahrnuje následující kroky:

odrazka 
u nově budovaných sítí vytvoření projektu a e-bezpečnostní politiky
odrazka  u již fungujících sítí provedení bezpečnostního auditu, vytvoření projektu a návrhu e-bezpečnostní
    politiky
odrazka  dodávka, implementace a konfigurace hardwarových a softwarových bezpečnostních prostředků
odrazka  školení a instruktáž uživatelů v rámci nové e-bezpečnostní politiky organizace
odrazka  monitoring efektivity implementovaných opatření

sipka  Bezpečnostní monitoring sítě
Tato služba umožňuje díky unikátní technologii nepřetržitě on-line monitorovat bezpečnostní, funkční a výkonnostní status Vaší sítě. Vaše síť tak bude stále pod bdělým dohledem, který v každou denní i noční hodinu ohlídá Vaši síť a pomůže tak minimalizovat riziko technického selhání kterékoli části Vaší sítě.

sipka  Zálohování dat, obnova dat
Zajistíme komplexní péči o Vaše data. Navrhmeme optimální způsob jejich zálohování a režim ukládání záloh.
Zklamal Váš způsob ukládání a zálohování dat? Kontaktujte nás. Zajistíme obnovu dat z Vašich datových médií: pevných disků, CD disků, DVD disků a disket...